Добре дошли!
Медия "НТГ Представя" - вестник, радио и телевизия на НТГ - гр. Пловдив.
Започнахме на 26.05.2009 г. с първи брой на вестник "НТГ Представя".
Стартирахме радио през януари 2011г.
Направихме първите предавания на телевизия "НТГ Представя" през юни 2011г.
Участвахме в програма "Успех" на МОМН, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Участвахме в проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
През учебната 2018-2019 година с нов редакционен екип подновихме издаването на вестник "НТГ Представя" и предаванията на телевизия "НТГ Представя".
През тази учебна година сформирахме две групи "Училищни медии" по проект на МОН за извънкласни дейности, като ще продължим издаването на вестник "НТГ Представя" и работата на телевизия "НТГ Представя".
Работим без да щадим сили, с огромно желание и любов,  с увереност, че НТГ - гр. Пловдив има нужда от  медия "НТГ Представя".
Ние сме тук за всички вас, нашите почитатели, зрители, слушатели и читатели.
Tyxo.bg counter
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg